Oprez: Korisnicima preporučujemo da osiguraju da je razina zaštite koju nudi respirator dovoljna za vrstu i koncentraciju zagađivača u radnom području. Za upotrebu samo od strane obučenog i kvalificiranog osoblja. Nije vjerojatno da će se nepropusnost postići ako se maska ​​nosi uz bradu ili lice. Ovaj respirator ne opskrbljuje kisikom.