Vaša košarica u ovoj trgovini je prazna

Prodaja i servis vatrogasnih aparata, hidrantska oprema

Pravilno rukovanje vatrogasnim aparatima i redovito održavanje

Opasnost od požara prisutna je svugdje oko nas, a posljedice su ogromne jer je riječ o ugroženim ljudskim životima i materijalnim štetama. Svjesni te činjenice nastojimo smanjiti rizik od požara, pa se ugrađuju automatski sustavi za dojavu i samostalno gašenje požara. Također prema Zakonu o zaštiti od požara sve javne institucije, zgrade i ostali pravni subjekti moraju provesti mjere zaštite od požara.

Mjere uključuju planove evakuacije i spašavanja s kojima moraju biti upoznati svi, a vježbe evakuacije moraju se provoditi najmanje jednom u dvije godine. Zbog toga se postavljaju vatrogasni aparati za zaštitu od požara, koji omogućuju brzo reagiranje i sprječavanje širenja požara.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima na visini do 1,5 metara od tla. Unatoč ovim mjerama dio problema leži u neznanju rukovanja s vatrogasnim aparatima.

Pravilno rukovanje vatrogasnim aparatima uključuje:
 • donijeti aparat na mjesto požara
 • izvući osigurač pokretne ručice na ventilu aparata
 • dlanom udariti pokretnu ručicu ventila do kraja
 • pričekati 5 sekundi
 • uperiti diznu ventila prema požaru i pritisnuti pokretnu ručicu do kraja
 • mlazom praha obuhvatiti zapaljene površine sve dok se požar ne ugasi
Kako bi znali jesu li vatrogasni aparati ispravni potrebno je pravilno održavanje i ispitivanje, koje prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima uključuje redovni i periodični pregled. Redovni pregled, kojim se utvrđuje označenost, uočljivost i dostupnost aparatu, opće stanje, kompletnost i stanje ventila, obavlja korisnik aparata. Ovaj pregled obavlja se barem jednom u tri mjeseca.

Periodični pregled obavlja ovlašteno poduzeće najmanje jednom u godinu dana, a uključuje provjeru ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Požari se dijele prema vrsti gorive tvari, pa je važno znati koja sredstva koristiti:
 • požari krutih tvari poput papira, ugljena i drva gase se vodom, pijeskom, pjenom, određenom vrstom praha i halonima
 • požari zapaljivih tekućina kao što su zapaljiva ulja gase se pomoću pjene, praha, halona, ugljičnog dioksida ili raspršene vode
 • za požare zapaljivih plinova potrebni su prah i haloni
 • požari klase D su specijalni požari koji se teško gase
 • požari lakih metala i sredstava koja su samozapaljiva pripadaju grupi specijalnih požara koji je teško ugasiti, pa se koriste posebni  aparati sa specijalnim prahom ili suhi pijesak
“Nudimo servis vatrogasnih aparata u roku 24 sata s mogućnosti servisa na lokaciji klijenta, poručuju iz tvrtke Klaleda, čija je svrha ostvarivanje dobiti društva te zadovoljavanje očekivanja kupaca i lokalne zajednice.